FUNKIS (2014)«FUNKIS» var et bestillingsverk fra koreograf Masja Abrahamsen, musikken ble finansiert av Kulturrådet. Forestillingen ble framført på Dansens Hus i Oslo november 2014. Opptaket er fra forestilling, derfor litt redusert lydkvalitet.

© Petter Wiik 2011, petterw @mac.com