CV ++

Next

CV

Utdanning

- 1994-1998: Kandidatstudiet i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

-  Lærere: Olav Anton Thommessen, Asbjørn Schaatun, Lasse Thoresen, Bjørn

Kruse, Henrik Hellstenius, Peter Tornquist.

- 1984 - 1990: Siv. ing. ved Institutt for Organisasjons- og arbeidslivsfag,

Press

Presseklipp"Tilbederens Journal" - premiere 11.05.00
 "Lydteppet, musikken som følger danseren Jørgensen som hånd i hanske....er med på å forsterke synsinntrykkene.."

- Fredrick Rütter, Aftenposten, 12.05.00

"Den behagelige opplevelsen i en svart box midt i byen er så uventet, at en høystemt tilbedelse av Øyvind Jørgensen og hans musikerkollega Petter Wiik truer med å gjøre seg gjeldende...…


© Petter Wiik 2011, petterw @mac.com